bij een bedrijfsbezoek aan de tramremise

of de tram wel eens voor zijn plezier

uit de rails liep, klonk het in het vragenrondje

en toen het antwoord bevestigend was

of hij zich dan toch schuldig voelde

en of hij dan boze tweets

kreeg en toen het antwoord ‘ja’ was

of hij turfde of die tweets

van slachtoffers kwamen of

van mensen die zich langs de kant

stonden te vervelen en het incident

van luid commentaar voorzagen

of van de categorie ‘overigen’

en of hij op zijn beurt daar boos

over werd en nadat hij dat toegaf

hoe zich dat uitte – bijvoorbeeld:

ging je in de verdediging, voelde je

je verplicht je te verantwoorden

of gaf je je over aan een onbeheerste

vloek- en scheldpartij?

 

daar moest de tram nog even over nadenken