Alles begon in de Plantage



De Plantage (4)
Een naam uit de tropen
die je hier aantreft

in alles wat leeft
en geleefd heeft
in overzees gebied

De palmen de leeuwen
de schelpen de schepen

en natuurlijk het
Minang Kabauhuis
met zijn sierlijke dak

Een buurt als de wereld
die alles omvat
wat de mensheid vermag

aan weten en leren
gedenken en eren
ontdekken creëren

aan kunst en courage
onze enige echte

Plantage.