Vriend worden

De Vereniging Vrienden van de Plantage verwelkomt u graag als lid. Met uw steun kunnen wij nog meer doen.

    Contactgegevens

    Lidmaatschap

    Ik verleen hierbij machtiging de contributie 1x per jaar (rond 1 mei) af te schrijven van mijn bankrekening. Ik ben ermee bekend dat ik mijn bank binnen 56 dagen opdracht kan geven het bedrag terug te boeken indien ik niet akkoord ben met de afschrijving. Ik ben ermee bekend dat ik mijn machtiging bij de Vereniging schriftelijk kan intrekken.

    Overig

    Plaats hier eventuele opmerkingen of aanvullende gegevens