Soop lezing Rembrandt Sutorius

Op donderdag 29 maart hadden we een SOOP / Vrienden van de Plantage presentatie door Rembrandt Sutorius, de nieuwe Artis directeur. Gespreksleider Janny Lok trapte af met drie vragen: Hoe zit het met het Groote museum, Komt er binnenkort een olifantenstier om de vrouwtjes gezelschap te houden, en Hoe loopt het met het Artisplein? De antwoorden waren net zo direct. Het Groote museum komt er, maar de verbouwingen (onder andere herstel van de fundering) aan het gebouw zijn zodanig grondig dat het nog even gaat duren, waarschijnlijk tot 2019. Die olifantenstier komt er, maar eerst moet het olifantenverblijf opgeknapt, en het moet ook Europees gepland worden in het fokprogramma. En het Artisplein loopt als een tierelier!

Daarna ging de presentatie over de plannen die Sutorius heeft met Artis. Kort samengevat: Artis moet meer worden dan een tuin met opgesloten dieren, en de ecologische voetafdruk moet naar nul. Het eerste betekent samenwerking zoeken mat andere ‘groene’ organisaties, misschien in de vorm van die organisaties een plek aanbieden in Artis, en in ieder geval samenwerking. Milieubelasting naar nul zal een karwei worden, per slot van rekening staat Artis vol met dierenverblijven die onder de monumentenwet vallen, en het plaatsen van een gigantische windmolen valt ook niet onder de mogelijkheden. Kortom: als het bij Artis kan, kan het overal.

Nog twee belangrijke punten. Het eerstvolgende probleem is het aquarium, daar is sprake van achterstallig onderhoud en problemen met de fundering. Herstel wordt duur en vooral ook heel moeilijk. En de parkeergarage komt er als het aan Sutorius ligt niet. Als je streeft naar een milieuvriendelijk Artis, past een grote parkeergarage niet in het plaatje. Er moeten leukere mogelijkheden zijn om mensen naar Artis te krijgen.

Uiteraard waren er veel vragen en opmerkingen, onmogelijk die samen te vatten. Sutorius beloofde nog een keer terug te komen voor een presentatie over Artis zelf en de opgesloten dieren.


Dit is de terug blik van: Soop lezing Rembrandt Sutorius