Terugblik Plantage Filmfestival 19 maart 2019

Historie

De editie van 2019 was alweer de 16e in een onafgebroken reeks. Het festival richt zich van oudsher op documentairemakers (met een enkel uitstapje naar speelfilm), waarbij het accent ligt op makers uit de buurt of documentaires die op enigerlei wijze een relatie met de buurt hebben. Deze formule spreekt aan.

Voorbereiding

Na het vertrek van Ineke Vlug en Ester Wouthuysen, die jarenlang verantwoordelijk waren voor de organisatie van het festival, konden opnieuw twee buurtbewoonsters bereid gevonden worden deze rol over te nemen. Lies Janssen en Hetty Krapels zijn beiden gepokt en gemazeld in de wereld van de (documentaire)film en beschikken over een uitgebreid netwerk daarbinnen.

Dat had tot gevolg dat de voorbereiding (selecteren makers, selecteren fragmenten, regelen rechten om niet) relatief snel en vlekkeloos verliep.

Ook het contact met Desmet Studio’s was als altijd plezierig en professioneel. De houders van de rechten van alle films bleken bereid de rechten op de films voor deze gelegenheid om niet ter beschikking te stellen.

Programma

Op basis van de ervaringen van afgelopen jaren, gevoegd bij het gegeven dat er twee makers centraal stonden werd er voor gekozen het programma onder te verdelen in een ochtendprogramma, waarin de documentaire “Michel, acteur verliest de woorden” van buurtgenote Irma Wijsman vertoond werd, en een middagprogramma waarin het werk van Willemiek Kluijfhout centraal stond.
Beide maaksters waren aanwezig om vragen vanuit het publiek te beantwoorden.

“Michel, acteur verliest de woorden” vertelt het indringende en aangrijpende verhaal van Michel, gevierd acteur en partner van Irma Wijsman, die door een agressieve vorm van afasie niet meer in staat is zijn vak uit te oefenen. De film beschrijft zonder in sentimentaliteit te vervallen dit proces en de invloed die het heeft op de relatie van deze partners.

Na de lunchpauze werden de bezoekers vergast op een selectie uit het werk van Willemiek Kluijfhout. Vertoond werden de korte, dialoogloze film “Balbezit”, alsook fragmenten uit “Sergio Herman, fucking perfect” en “L’amour des moules”. Daarnaast, bij verrassing, enkele fragmenten uit haar documentaire in wording over het sexuele leven van de oester.

De dag werd afgesloten met de integrale vertoning van haar veelgeprezen documentaire “Het Nieuwe Artis”, over de dilemma’s van een dierentuin in de 21e eeuw.

Bezoekers

Met iets meer dan 50 bezoekers was de opkomst substantieel minder dan in voorgaande jaren. Aan de inhoud van het programma was deze lagere opkomst –gezien de enthousiaste reacties van de bezoekers- niet te wijten. Dat roept de vraag op of de verruiming van het programma, met een aanvangstijd, die in afwijking van eerdere edities in de ochtend lag, daar debet aan zou kunnen zijn. Vooruitlopend op een gedegen evaluatie kan nu al de conclusie getrokken worden dat een terugkeer naar een aanvangstijd van rond 12.30 aan te bevelen is.

Financiën

De kosten van het festival bestaan vooral uit de huur van Desmet Studio’s, de inzet van een technicus en kleine attenties voor de makers (er worden geen honoraria betaald) .

Ze worden gedekt door entreegelden, een subsidie van de Stichting Kunst & Cultuur Amsterdam Centrum en -waar het gaat om het resterende negatieve saldo- een bijdrage door de Vereniging Vrienden van de Plantage.