Henri Polaklaan 6-10

Van Zielsverkwikking naar Woonzorg: het voormalige Portugees Israƫlitisch Ziekenhuis (PIZ).