Overloopplantsoen

Brief van 19 oktober 2010 aan stadsdeel Centrum over het J.W. van Overloopplantsoen

Aan de portefeuillehouder Bouwen/Wonen van stadsdeel Amsterdam Centrum,
de heer Boudewijn Oranje.
Amsterdam, 19 oktober 2010

Geachte stadsdeelwethouder, beste Boudewijn,

Wij maken ons als culturele vereniging grote zorgen over de gang van zaken met betrekking tot het J.W. van Overloopplantsoen. Na jaren van overleg met de Universiteit en met het Amsterdams Fonds voor de Kunst was de unieke muurfontein hersteld en was er een mooie herinneringstafel (met gedicht) voor Adriaan Morriën geplaatst. De muurfontein wordt gemarkeerd door twee karakteristieke beelden van John Rädecker (1885-1956), dag en de nacht.

Zoals Het Parool vermeldt (10 september 2010): “Het J.W. van Overloopplantsoen is wat ze in modern jargon een postzegelparkje noemen. Maar waar die nieuwe lapjes groen vaak zo steriel zijn als een kantoortuin in een bankgebouw, ademt het plantsoen aan de Plantage Muidergracht, tegenover de plantenkas van de Hortus Botanicus, een rustieke sfeer. Stokoude bomen, antieke straatlantaarns, groene bankjes aan het water. Een stadse oase.
Alleen aan de kant van het Zeemanlaboratorium is het armoe troef. De fontein, aan weerszijden geflankeerd door natuurstenen beelden […] werkt niet meer. De waterbak ligt vol rottend groen. En waar ooit de gedichtentafel van Adriaan Morriën stond, de schrijver die van 1947 tot zijn dood in 2002 tegenover het park woonde, gaapt nu een gat.”

Nu is er zelfs een aanvraag voor een kapvergunning voor de twee Italiaanse populieren gedaan. De zijwand van het Zeemanlaboratorium – het geheel is een rijksmonument – is een uniek representatief ensemble. De populieren omlijsten de fontein en trekken de blik naar dit verstilde stukje Amsterdamse binnenstad.

In alle hoogoplopende emoties en discussies in de afgelopen maanden over de toekomst van dit deels mogelijk geprivatiseerde groen wordt de cultureel-maatschappelijke betekenis van dit erfgoed weinig gehoord. Dit ensemble overstijgt duidelijk de belangen van omwonenden en de buurt, maar is voor heel Amsterdam van grote betekenis. Het is, nogmaals, een uniek monument en een voorbeeld van de ontwerpkwaliteit van de toenmalige Dienst Publieke Werken uit de tijd tussen de wereldoorlogen.

Wij vragen u met nadruk namens de Vereniging Vrienden van de Plantage ervoor te zorgen dat voorkomen wordt dat dit Amsterdamse ensemble verloren gaat, vervalt en geprivatiseerd wordt. Wij zouden graag uw standpunt vernemen over de toekomstige herinrichting, het functioneren en de toegankelijkheid van de muurfontein, het herstel en de locatie van de Morriëntafel.

U bij voorbaat dankend voor de te nemen moeite,

Met vriendelijke groet,
Leon Deben, (voorzitter)