Overloopplantsoen

Brief van 24 maart 2011 aan stadsdeel Centrum over het J.W. van Overloopplantsoen

Amsterdam, 24 maart 2011

 

Aan de portefeuillehouder Bouwen en Wonen van het stadsdeel Amsterdam Centrum

De heer Boudewijn Oranje

Geachte stadsdeelwethouder, beste Boudewijn,

In het Overlooplantsoen ligt het gedeelte met de muurfontein en de plek waar de Morriëntafel stond er al geruime tijd zeer treurig bij en het ziet er naar uit dat dit nog veel langer het geval zal zijn.

Indertijd zijn door de Universiteit van Amsterdam, door het Amsterdams Fonds voor de Beeldende kunst en het stadsdeel aanzienlijke bedragen geïnvesteerd om de fontein weer gangbaar te krijgen en een mooi herdenkingsmonument voor Adriaan Morriën neer te zetten. Als Bijlage voeg ik toe een column van Ine Vermaas uit ons Bulletin jrg 12, nr 2 (mei 2004) die de sfeer en schoonheid treffend weergeeft. Schoonheid en goed onderhoud dwingt respect af zal iedere beheerder van de openbare ruimte onderschrijven. De zaak laten zoals het nu is levert allen maar meer rommel en problemen.

Wij vragen u derhalve dringend uw uitvoerende dienst opdracht te geven de aangerichte schade zo spoedig mogelijk te herstellen en het Morriënmonument terug te plaatsen totdat er een uitspraak is van de Raad van StateDit zal niet meer dan enkele werkdagen kosten.

In afwachting van uw bericht,

Met vriendelijke groet

Leon Deben (voorzitter)

bijlage: column Ine Vermaas