Atelier Hildo Krop

Sloop en kap op het ateliercomplex

INGEKOMEN BRIEF

Geachte leden van de bestuurscommissie Amsterdam Centrum,

Afgelopen week hebben we een raadsadres met samenvatting (zie bijlage) ingezonden bij de raadsgriffier Ruimtelijke Ordening Amsterdam.
Het gaat over de sloop-, kap- en bouwplannen aan de Plantage Muidergracht 105, het voormalig ateliercomplex van Hildo Krop.
Wij vinden het eeuwig zonde dat hier een historisch ateliercomplex is gesloopt, bomen gekapt moeten worden en dat de percelen worden volgebouwd met woonhuizen,
uitsluitend om 1 particulier, die toevallig (?) projectontwikkelaar is, te plezieren.
Daarnaast zijn we hogelijk verbaasd over de prijs en voorwaarden waarvoor, en de omstandigheden waarin het verkocht is.

Over dit onderwerp is ook ingesproken op 2 september:
(http://amsterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/136942/ vanaf minuut 49:44 en duurt 10 minuten).

Vorige maand zijn we hierover in gesprek geweest met de portefeuillehoudster hiervan, mevrouw Van Pinxteren, maar tot dusver zijn hierop geen zichtbare acties geweest. Sterker nog, men is gewoon begonnen met heien en bouwen en ‘handhaving’ heeft in moeten grijpen.

Met deze mail wil ik u vragen of u ons kunt helpen de antwoorden te vinden op de volgende vragen:

– Waarom heeft de gemeente de percelen aan de Plantage Muidergracht 105 en 107 onderhands aan een particulier verkocht, vér onder de marktprijs. Een particulier die verder geen enkel ander belang heeft dan persoonlijke winstmaximalisatie? En waarom heeft de gemeente het bestemmingsplan aangepast aan de wensen van deze particulier?
– Welke erfpachtcontracten heeft de gemeente nog meer afgesloten met deze particulier en onder toezicht van een notaris die in 2013 uit het ambt is gezet wegens financiele malversaties?
– Op basis van welke bestuursbesluiten is dat gebeurd? En waarom worden deze besluiten ons niet bekend gemaakt?
– Waarom overtreedt de gemeente haar eigen wetten en protocollen om zo snel mogelijk een lange cultuurhistorie te slopen die ze notabene zelf geïnitieerd en 100 jaar onderhouden heeft?
– Waarom huurt de gemeente externe makelaars in, die zelf een positie willen innemen als koper? Is de gemeente zich bewust van de corruptiegevoeligheid en mislopen van winsten of andere voordelen bij deze constructie?
– Waarom hebben de gemeente en de koper zich op geen enkele manier gehouden aan de uitgangspunten door het algemeen bestuur opgesteld in april 2011 en komen hiermee weg? Zie bijlage.
– Waarom staat de gemeente toe dat er gesloopt en gebouwd wordt met vergunningen, waarvoor de aanvragen niet kloppen of ‘onvindbaar’ zijn?

Daarnaast proberen we meer te weten te komen over de verkoop en pacht van deze gronden, echter blijkt het lastig om de juiste (mandaats)besluiten boven water te krijgen. Kunt u ons daarbij helpen?

Ontwikkelingen in onze zaak proberen we zoveel mogelijk bij te houden op ons blog: http://plantagemuidergracht105.blogspot.nl/

Namens alle belanghebbenden en omwonenden van de Plantage Muidergracht 105(zie het raadsadres voor een lijst met ondertekenaars),

Met vriendelijke groet,

Lucas Keuss
e-mail lucas@keuss.nl