De Plantage omstreeks 1900 in prentbriefkaarten

Onlangs heeft de Vereniging Vrienden van de Plantage een prachtig mapje uitgegeven met tien historische prentbriefkaarten over de Amsterdamse Plantage, met extra informatie over het ontstaan, de ontwikkeling en de architectuur van deze buurt.

De oorspronkelijke prentbriefkaarten bevinden zich in de collectie van de in 2013 overleden antiquaar Louis Putman, die ze vlak voor zijn dood schonk aan de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam. Ester Wouthuysen van De Vrienden van de Plantage maakte uit Putmans verzameling van de Plantage een persoonlijke keuze. Daarbij heeft zij geprobeerd bijzondere gebouwen en plekken te tonen die tezamen een beeld geven van onze mooie Plantage rond de vorige eeuwwisseling.

Het mapje kaarten is voor € 5 te koop bij de Stadsboekwinkel Amsterdam, gebouw De Bazel, Vijzelstraat 32, bij Pantheon Boekhandel, Sint Antoniesbreestraat 132-134 en bij hotel Rembrandt, Plantage Middenlaan 17.

Leden kunnen mapjes bestellen door slechts € 3,50 over te maken naar onze bankrekening NL04INGB0004431490 onder vermelding van ‘prentbriefkaarten’. Wij zorgen er vervolgens voor dat u uw bestelling in uw brievenbus ontvangt. Echter als u ons bulletin altijd per post ontvangt, moeten we ook dit mapje per post versturen. De portokosten bedragen € 2,07. Maakt u dan € 5,57 (€ 3,50 + € 2,07) aan ons over.

Eén van de tien prentbriefkaarten (Het Panorama-gebouw aan de Plantage Middenlaan op de plaats van de huidige Plantage Westermanlaan, ca 1915.)

Eén van de tien prentbriefkaarten (Het Panorama-gebouw aan de Plantage Middenlaan op de plaats van de huidige Plantage Westermanlaan, ca 1915.)