Henri Polaklaan 25

Geadeld door het werken van vele kunstenaars, een plek waar gehoopt, gearbeid, getwijfeld en genoten is (Het Joodsche Weekblad 1941)