Soop lezingen

Datum: donderdag 28 september 2023
Locatie: Nieuwe Kerkstraat 124. Inloop 16.00 uur. Lezing 16.30 Na afloop de buurtborrel

In het najaar gaan de SOOP/Vrienden lezingen weer  van start. De data zijn 28 september, 26 oktober en 30 november. De inhoud van de lezing op 30 november is op dit moment nog niet definitief. Daarover volgt later nog informatie.

28 september | 20 jaar NEMO
De lezing op 28 september is van Michiel Buchel en gaat over 20 jaar Nemo, de geschiedenis en betekenis voor de buurt van het wetenschaps- en techniekmuseum
Nemo. Michiel Bucher is oud-directeur van Nemo Science Museum. Bij zijn afscheid in maart van dit jaar is hij benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn jarenlange inzet om wetenschap en techniek toegankelijk te maken voor een groot publiek.

26 oktober | Het elektrisch paradijs
door Lorenz van Doornen en Meta Krüger.
Het elektrisch paradijs: Vanaf eind negentiende eeuw deed de elektriciteit zijn intrede in het dagelijks leven. De huizen stroomden langzaam vol met vreemde, nieuwe apparaten zoals stofzuigers, wasmachines, scheerapparaten, en natuurlijk ook gloeilampen. Een waar leger van uitvinders bracht allerlei elektrische apparaten uit, sommige blijvertjes, andere verdwenen curiositeiten, zoals de elektrische kam. Lorenz van Doornen en Meta Krüger bezitten een aantal verzamelingen van zulke apparaten en hebben daarover een boek geschreven “Het Elektrisch Paradijs”. In deze lezing zullen zij de vroege geschiedenis van de elektrificatie presenteren, waarbij een keur aan ooit revolutionaire, soms onzinnige, maar zonder uitzondering prachtige artikelen de revue passeert