Soop lezing

Datum: donderdag 28 april 2016
Locatie: Nieuwe Kerkstraat 124, 16.30 uur
Tijd: 16:30

Reinwardt Academie
Vorig jaar is de Reinwardt Academie/Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten in onze buurt neergestreken aan het Hortusplantsoen. Het schoolgebouw uit 1896 is prachtig opgeknapt. Eén van de docenten, Marjan Otter, docent Marketing & Management, verteld over het succes van de nu 40-jarige academie.
Wat houdt het in om als student op die school te studeren, wat voor projecten doen de studenten zoal en wat voor toekomstmogelijkheden zijn er voor hen?
Marjan zal ook nader ingaan op een spectaculaire vondst die de studenten tijdens een van hun projecten gedaan hebben in het Lloyd Gebouw uit 1917, uit de tijd dat het dienst deed als doorgangshuis voor emigranten vanuit het oosten naar de Verenigde Staten, en het bekend was als het Landverhuizershotel. Daarna, in de Tweede Wereldoorlog, werd het een gevangenis en later jeugdgevangenis.

NA AFLOOP DE BUURTBORREL