SOOP-lezing: Het Vierwindenhuis op Wittenburg

Datum: donderdag 26 oktober 2017
Locatie: Soop, Nieuwe Kerkstraat 124
Tijd: 16:30

Toegang gratis, ook voor introducés (vol is vol)
Na afloop buurtborrel
SOOP-lezing: Het Vierwindenhuis op Wittenburg
Bij het ter perse gaan van het bulletin is de spreker nog niet
bekend, maar een van de bewoners van het Vierwindenhuis
zal over dit bijzondere huis vertellen: de ontstaans-geschiedenis, de filosofie die aan het ontwerp ten grondslag ligt en de ervaringen van het 27 jaar gebruik als woning. Filosoof Fons Elders was de initiatiefnemer van het huis en de Italiaanse architect G.P. Frasinelli maakte het ontwerp medio
jaren ‘80, waarbij hij inspiratiebronnen uit Mali gebruikte…
En hoe bevalt de praktijk? Hoe ervaren de bewoners na al die jaren het wonen op zo’n bijzondere locatie? Ook nu zijn er voor velen (meer dan) voldoende positieve elementen om dit prachtig gelegen huis gezamenlijk te runnen, activiteiten
te organiseren en elkaar te ontmoeten.