Online Jaarvergadering

Datum: dinsdag 14 december 2021
Locatie: Thuis. Vanaf 19.30 uur kunt u inloggen
Tijd: 20:00 - 21:00

De Algemene Leden Vergadering (ALV) vindt noodgedwongen plaats via ZOOM.
We behandelen alleen de noodzakelijke stukken om de jaren 2019 en 2020 officieel af te kunnen sluiten. Daarnaast instaleren we het bestuur.
We hopen binnenkort een feestelijke bijeenkomst te houden waarbij we afscheid nemen van bestuurs- en commissieleden.Om aan de vergadering deel te nemen, klikt u op onderstaande link.

zoom

Meeting ID: 819 9734 8075, Passcode: 644099 – Als het goed is heeft u deze informatie niet nodig.)

Uitleg over  ZOOM vindt u  hier uitleg zoom

De vergadering begint om 20.00, maar bovenstaande link wordt actief om 19.30 uur.

Agenda Zoom ledenvergadering

 1. Opening door Liesbeth de Ruijter
 2. Ingekomen stukken en aanvullingen agenda
 3. Installatie bestuur.
 4. Notulen ledenvergadering 2019
 5. Jaarverslag 2019 door oud-secretaris Willem Campschreur
 6. Jaarverslag 2020 door secretaris Tom Schulpen
 7. Financiële verslagen 2019 en 2020 door penningmeester Joop Hox
 8. Verslag kascommissie
 9. Benoeming kascommissie
 10. Rondvraag
 11. Sluiting