Literaire middag in Eik en Linde

Datum: zondag 21 mei 2017
Locatie: Eik en Linde, Plantage Middenlaan 22, Amsterdam
Tijd: 15:00

Maar liefst drie prachtige dichters komen zondagmiddag 21 mei naar de Literaire Middag in Eik en Linde: Ko van Geemert, Marieke Rijneveld en Frans Kuipers.
Ko van Geemert is voor de Vrienden van de Plantage natuurlijk een bekende naam. Toch zullen gastheren Cees van Ede en Jos van Hest hem verleiden tot het doen van onbekende uitspraken over zijn literaire werk en hij zal daaruit voorlezen. Zijn optreden kan gezien worden als een hommage aan de voormalige gespreksleider van deze literaire salon: de vragensteller moet nu eindelijk zelf eens antwoord geven.

Marieke Rijneveld ontving voor haar debuutbundel ‘Kalfsvlies’ de C. Buddingh’-prijs 2016. De jury was unaniem weerloos tegen de explosie van haar talent. Haar regels spetteren als fonteinen uit de pagina’s en lopen in een denderende vaart in elkaar over. De dames en heren critici hadden geen sterren genoeg om uit te delen.

Frans Kuipers schreef een tiental bundels; zijn laatste ‘Geen ander antwoord’ verscheen vorig jaar. Hij is een dichter die niet aan de weg timmert en die zelden optreedt in het literaire circuit. Daarom wordt hij onvoldoende opgemerkt, ook al nam Gerrit Komrij hem met negen gedichten op in zijn befaamde bloemlezing. Maar Kuipers houdt het vuur gaande en blijft de zinkende zooi bezielen.

Welkom dus op de Literaire Middag 21 mei van 15.00 tot 17.00 uur in Eik en Linde. Cees van Ede en Jos van Hest zorgen voor spetterende gesprekken.

TERUGBLIK 21 JUNI
Literaire middag in Eik en Linde
In een tot de laatste stoel bezet Eik en Linde hielden Jos van Hest en Cees van Ede gesprekken met drie dichters. Met Ko van Geemert beten ze het spits af. Met de opmerking dat hij vroeger niet van lezen hield en ook niet van poëzie zette hij de toon. Dat is de loop der jaren wel radicaal veranderd, want nu schrijft hij in elk geval het ene boek na het andere en produceert ook af en toe een dichtbundel. Dat laatste te weinig naar zijn zin. Zijn laatste bundel Een klacht van geluk dateert uit 2005, maar binnenkort kunnen we een nieuwe verwachten Herbergzaam opgeborgen. Op de vraag of hij het eens kan zijn met
Lodewijk de Boer zijn uitspraak dat schrijven verzwijgen is, antwoordde Ko dat bij hem juist het omgekeerde het geval is: ‘ik wil liever iets zeggen dan iets verzwijgen’. We kijken uit naar zijn volgende boeken en gedichten.
Marieke Rijneveld werd geïnterviewd over haar succesbundel Kalfsvlies. De plastische titel roept associaties op die de lading van de opgenomen gedichten dekt. Marieke is opgegroeid op een boerderij en werkt ook nu regelmatig op een veehouderij. Een kalf wordt geboren in een vlies. Die beschermende laag wordt door de moeder direct opgegeten, waarna het leven kan beginnen met alle invloeden van buiten. Maar de band tussen moeder en kind is hiermee gemaakt.Nu hebben kalfjes meestal een overzichtelijk traject, heel anders dan mensenkinderen. Het proces naar volwassenheid kan heel ingewikkeld zijn, zeker als de puberteit aanbreekt, er van alles verandert en er bepaalde gender gerelateerde vragen rijzen. Dit soort problematiek vormt de voedingsbodem voor Rijnevelds poëzie. Zij had het gehoor totaal aan haar voeten.
De derde dichter met wie Van Ede en Van Hest in gesprek gingen was Frans Kuipers, een unieke kans, want hij treedt weinig op. Kuipers schrijft sprankelende gedichten met een volstrekt eigen toon, poëzie die klinkt in nieuwe taal en die liet hij ons horen, zoals in en fragment uit het openingsgedicht van zijn
laatste bundel Geen ander antwoord dat in 2016 verscheen:
Hou het vuur aan de praat
beziel de zinkende zooi, oude man
ontzeg de gewenning haar troon
red je droom uit het slaaphuis
niemands onderdaan ben je, iedereens naaste,
de enige getuige van je dagelijkse droom
zolang de moleculen zich nog tot een
schaduwwerpende gedaante laten formeren,
trek je dag aan, doe je zon om
en geloof-hoop-hou-van […]