Kester Freriks

Datum: donderdag 28 oktober 2010
Locatie: SOOP, Nieuwe Kerkstraat 124
Tijd: 16:30

Kester Freriks, auteur van o.a. Vogels Kijken, De Valk, Verborgen Wildernis en vele romans, essays en poëziebundels, houdt zijn lezing:
‘Wildernissen en vogels in onze buurt’.

Aansluitend om 17.30 uur: Buurtborrel

Kester Maria Freriks werd op 24 oktober 1954 geboren in Djakarta, Indonesië, aan de Djalan Mangarai Selatan in de wijk Meester Cornelis. Hij debuteerde met verhalen in het Hollands Maandblad. Sinds 1981 is Kester Freriks verbonden aan NRC Handelsblad, waarvoor hij toneelrecensies, beschouwingen, reportages, natuurscènes en reisverhalen schrijft. Proza, essays en poëzie verschenen in diverse bloemlezingen.
In zijn laatste boek Verborgen Wildernis vraagt hij niet alleen aandacht voor landschappen, maar vooral voor het landschap in samenhang met weersgesteldheid en seizoen. Om een landschap te begrijpen en als het ware te lezen, heb je de seizoenen nodig. Ze horen bij elkaar.
Hij schreef ook het prachtige boek De Valk en publiceerde in 2009 Vogels Kijken- Alle driehonderd Nederlandse vogelsoorten

Hij wordt in- en uitgeleid door Ko van Geemert.

Aansluitend, elke laatste donderdag van de maand om 17.30 uur:

Buurtborrel

U bent van harte welkom.

In samenwerking met de SOOP (www.soopnet.nl)