Kester Freriks

Datum: donderdag 28 april 2011
Locatie: SOOP, Nieuwe Kerkstraat 124
Tijd: 16:30

Kester Freriks, auteur van o.a. Vogels Kijken, De Valk, Verborgen Wildernis en vele romans, essays en poëziebundels, houdt een lezing toegespitst op vogels in onze buurt.

Aansluitend de maandelijkse buurtborrel.

Vorig jaar is hij te gast geweest en werd toen geïnterviewd door Ko van Geemert over zijn romans, essays en poëziebundels.
Dit keer zal het gaan over vogels. Hij schrijft sinds enkele maanden over de buurtvogels in de Plantage-Weeperbuurtkrant en De Eilander, de laatste keer over de Gaai.

Kester Maria Freriks werd op 24 oktober 1954 geboren in Djakarta, Indonesië, aan de Djalan Mangarai Selatan in de wijk Meester Cornelis. Hij debuteerde met verhalen in het Hollands Maandblad. Sinds 1981 is Kester Freriks verbonden aan NRC Handelsblad, waarvoor hij toneelrecensies, beschouwingen, reportages, natuurscènes en reisverhalen schrijft. Proza, essays en poëzie verschenen in diverse bloemlezingen.
In zijn laatste boek Verborgen Wildernis vraagt hij niet alleen aandacht voor landschappen, maar vooral voor het landschap in samenhang met weersgesteldheid en seizoen. Om een landschap te begrijpen en als het ware te lezen, heb je de seizoenen nodig. Ze horen bij elkaar.
Hij schreef ook het prachtige boek De Valk en publiceerde in 2009 Vogels Kijken- Alle driehonderd Nederlandse vogelsoorten

In samenwerking met de SOOP.

Aansluitend om 17.30 uur, in samenwerking met de Plantage-Weesperbuurtvereniging, de maandelijkse

buurtborrel

U bent van harte welkom.