Jaarvergadering met kooruitvoering Ton sur Ton

Datum: zondag 13 mei 2012
Locatie: Wittenberg, hoofdingang Nieuwe Kerkstraat
Tijd: 14.15 uur.

Na de torenzaal van de Muiderpoort en het voormalige atelier van Hildo Krop zal de jaarvergadering van 2012 plaatsvinden in de kerkzaal of grote zaal van Wittenberg.

Toegang gratis

Het gebouw is het voormalige Oude Mannen- en Vrouwenhuis van de Lutherse Diaconie.

In het huidige verpleeghuis Wittenberg op de hoek van de Nieuwe Keizersgracht/Nieuwe Kerkstraat worden al sinds 1772 ouden van dagen verzorgd. Als in 1811 het Lutherse Weeshuis op de Lauriergracht gevorderd wordt door de Franse bezetter komen hier ook de 141 Lutherse wezen terecht. Ze blijven er tot 1881. Naast het oorspronkelijke gebouw wordt in 1856 een ziekenhuis gebouwd dat weer later tot pensionhuis wordt omgevormd.

Het huis is in 1772 gebouwd dankzij een groot legaat van Abraham en Johanna Cromhuysen. Ontwerper en bouwer is Coenraad Hoeneker. Ter ere van de burgemeesters van Amsterdam, die de grond ter beschikking stelden, is er een burgemeesterspoort opgericht in de grote zaal. Ook de toenmalige regenten zijn met een poort vereerd. Beide poorten en trappen zijn zichtbaar op onderstaande illustratie.

Sinds 1974 is het verpleeghuis Wittenberg in dit gebouw gevestigd, dat zijn naam ontleent aan de Duitse stad Wittenberg waar Maarten Luther professor in de theologie was. In 1517 schreef hij er de 95 stellingen die leidden tot de reformatie.

 

Het programma van de jaarvergadering:

13.45 Zaal open

14.15 Jaarvergadering:

– jaarverslag 2011

– jaarrekening 2011

– verslag van de kascommissie

– decharge van het bestuur

– benoeming nieuwe kascommissie

– voorgenomen activiteiten en begroting 2013

Klik voor de jaarstukken die aan de orde zullen komen op:

jaarverslag 2011

jaarrekening 2011

balans per 31.12.2011

toelichting op jaarrekening en balans

verslag kascommissie 

begroting 2013

15.00-15.30 Pauze

15.30 Optreden koor Ton sur Ton

16.30 Afsluiting

Tot de pauze zorgen wij voor een gratis consumptie. In en na de pauze zijn consumpties tegen betaling verkrijgbaar.

 

Ton sur Ton

 

Het Vrouwenkamerkoor Ton sur Ton o.l.v. dirigent Irene Schepers is gestart in september 2006. Het telt momenteel 20 leden. Het repertoire bevat zowel wereldlijk als geestelijk werk, klassiek en volksliederen. Op 24 september j.l. vond het vijfde optreden plaats in de voormalige Hervormde Kerk in Landsmeer.

Irene Schepers studeerde Schoolmuziek aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam en specialiseerde zich in koordirectie. Al 25 jaar dirigeert zij diverse amateurkoren in en om Amsterdam en geeft zij zangworkshops. Daarnaast begeleidt zij de kinderboekenschrijfster Mirjam Oldenhave in een kindervoorstelling met de band De Express (www.moex.nl) en is zij zangeres en saxofonist in de band Jula (www.jula.nl).

Ton sur Ton zal optreden met liederen van onder anderen Saint Saens, Brahms, Fauré en Dvorak.