Jaarvergadering 2019 met Jazz na afloop

Datum: donderdag 27 juni 2019
Locatie: The Birdhouse, onderdeel van hotel The Lancaster, Plantage Middenlaan 46, Amsterdam. Leden en introducés zijn van harte welkom
Tijd: 20:00 - 23:00

In het hart van de Plantage ligt al geruime tijd het onlangs vernieuwde en uitgebreide Lancaster Hotel.We zijn daar dit jaar op donderdagavond 27 juni te gast voor onze Jaarvergadering.
De vergadering wordt geleid door voorzitter René Mentink. Eerst wordt het Jaarverslag 2018 gepresenteerd door secretaris Willem Campschreur. Penningmeester Joop Hox licht het Financiële verslag 2018 toe, de kascommissie geeft daar zijn oordeel over, waarna de Begroting 2020 wordt voorgelegd. De vergadering wordt vervolgens gevraagd met verslag en begroting in te stemmen.
Dat de Vrienden van de Plantage een unieke vereniging vormt, is zo al niet bij iedereen, dan toch bij de leden bekend. Minder bekend is dat de contributie al sinds de oprichting, nu ruim een kwart eeuw geleden, hetzelfde is gebleven! Dat mag met recht uniek genoemd worden. Helaas dwingen de omstandigheden ons ertoe de Algemene Ledenvergadering een voorstel tot verhoging voor te leggen. Sinds enige tijd teert de vereniging jaarlijks bijna € 1.000,- in op de zeker niet onuitputtelijke reserves. De kosten verbonden aan onze activiteiten (huur locaties, vergoedingen artiesten, bulletin, website, portokosten etc.) stijgen, terwijl de inkomsten uit contributies en subsidies vrijwel stabiel blijven. Voorts is de programmering uitgedijd. Dat wringt. Met een verhoging zou het structurele tekort om en nabij gecompenseerd kunnen worden. Het alternatief, snijden in de programmering, vindt het bestuur om allerlei redenen niet gewenst.
Een uitgewerkt voorstel zal vóór de Jaarvergadering aan alle leden toegezonden worden.

Na afloop zal Stan van de Wetering met zijn Jazz trio de avond afsluiten.