Jaarvergadering 2017

Datum: donderdag 28 september 2017
Locatie: Stichting Ondertussen, Plantage Middenlaan 27, Amsterdam
Tijd: 20:00

Leden en introducés zijn van harte welkom
Inmiddels zijn datum, locatie en programma voor de jaarlijkse ledenvergadering bepaald. Zoals u van ons gewend bent zal gedetailleerde informatie u later via de website en de mail bereiken, maar hierbij een indicatie van wat er te gebeuren staat. We zijn te gast bij ‘Stichting Ondertussen’, de organisatie
die niet alleen in de Bijlmerbajes en de Spaarndammerbuurt, maar ook in en vanuit de ruimten boven het Holocaustmuseum actief is. De stichting biedt kunstenaars en cultureel ondernemers met een vluchtelingenachtergrond door samenwerking met Nederlandse kunstenaars letterlijk en figuurlijk de ruimte om hun talenten te ontwikkelen en een netwerk op te bouwen. Bengin Dawod, een van de oprichters, zal het verhaal van Ondertussen vertellen. We bezoeken een aantal ateliers, de avond zal muzikaal omlijst worden door Orville Breeveld van Breathing en vanuit het pop-up restaurant worden we getrakteerd op Syrische sweets.
Een prikkelend programma, maar ‘ondertussen’ dienen we ook de bij een jaarvergadering horende formele punten af te wikkelen. De jaarrekening 2016 moet – afhankelijk van het oordeel van de kascommissie – vastgesteld worden, evenals de begroting voor het jaar 2018. Ook presenteren we het verslag over 2016, in meerdere opzichten een bewogen jaar. Het bestuur zal voorts mutaties ondergaan; enkele zittende leden treden af en nieuwe zijn aangezocht. De benoeming daarvan zal ter goedkeuring aan de aanwezige leden worden voorgelegd.