Jaarvergadering

Datum: dinsdag 17 mei 2011
Locatie: Atelier Mieke Kleinendorst, Plantage Muidergracht 107, (inloop 19.30 uur)
Tijd: 20:00

De locatie voor onze jaarvergadering is dit jaar het voormalig atelier van stadsbeeldhouder Hildo Krop.

Dit jaar vindt de jaarvergadering plaats in mei, wat meer in overeenstemming is met de statuten dan de maand december, die we tot nu toe als tijdstip kozen.
Na het officiële gedeelte, waarin de voorzitter en de penningmeester verantwoording afleggen over het jaar 2010, zullen David Mulder (medewerker van het Stadsarchief Amsterdam) en Frans van Burkom (oud-medewerker van het Instituut Collectie Nederland) ingaan op de geschiedenis van deze plek, respectievelijk als locatie van de Amsterdamsche Omnibus Maatschappij en als locatie van het atelier van stadsbeeldhouwer Hildo Krop.

Later in mei publiceren we op onze website een historisch onderzoekje naar het binnenterrein tussen Plantage Middenlaan 60-­62 en Plantage Muidergracht 105-­107, dat op het ogenblik voorbereid wordt door David Mulder en Ester Wouthuysen.

Klik voor de jaarstukken die aan de orde zullen komen op:

jaarrekening 2010
balans per 31.12.10
toelichting op jaarrekening en balans
verslag kascommissie
begroting 2012

Graag aanmelden per e-mail: info@vriendenvandeplantage.nl

Klik voor het in de jaarvergadering van 16 december 2010 behandelde jaarverslag 2010 op:

jaarverslag 2010