Geen SOOP-lezingen op 1,5 meter

Datum: woensdag 19 augustus 2020

De gemengde commissie van SOOP en de vereniging Vrienden van de Plantage heeft besloten dat het geen zin heeft om lezingen te organiseren zolang de anderhalve meter-samenleving ons beperkingen oplegt. Er passen simpelweg te weinig mensen in de SOOP-zaal, en er is toch ook personeel nodig. Zelfs als sprekers bereid zouden zijn hun lezing twee keer te geven, dan nog is het een onaantrekkelijk idee om voor zo weinig mensen te moeten praten. Er is wel nagedacht over verspreiding via ZOOM of YouTube maar daar is om verschillende redenen ook van afgezien. Het belangrijkste is dat de lezingen worden georganiseerd om ontmoetingen tussen buurtgenoten te bevorderen en daarom is er ook altijd een buurtborrel na afloop van een lezing. Digitaal is dit niet mogelijk en daarom is er unaniem besloten om, zolang de anderhalve meter de norm is, met lezing en borrel te stoppen. In januari 2021 wordt de situatie opnieuw bezien.