Een avond gewijd aan Ramses Shaffy

Datum: woensdag 15 mei 2013
Locatie: Regentenzaal Sarphatihuis, Roetersstraat 2
Tijd: 20:00

Daan Bartels en musici vertolken verhalen en liedjes over/van Ramses Shaffy. Hieraan voorafgaand houden we onze jaarvergadering (1/2 uur).

Ramses Shaffy heeft zijn laatste jaren in het Sarphatihuis gewoond. Daan Bartels, verhalenverteller en schrijver van het boek Langs Kroegen en Kathedralen over het Amsterdam van Ramses Shaffy, zal optreden. Hij zal met zanger Sjors van der Panne, gitarist Peter Pluer en pianist Hubert-Jan Horrocks onder meer ‘Laat me’ van Ramses Shaffy vertolken. Op 6 mei 2013 verscheen van kleinkunstkenner Daan Bartels Nieuwe klassiekers, een boek waarin hij het verhaal vertelt achter 21 recente Nederlandstalige theater- en nederpopliedjes met eeuwigheidswaarde.
Klik voor meer informatie op www.daanbartels.nl en/of www.hetlied.nl

Het huidige Sarphatihuis werd als het Nieuwe Werkhuis in 1782 op het Roeterseiland gebouwd naar ontwerp van Abraham van der Hart. Het was de opvolger van het Willige Rasphuis dat als doel had bedelarij en landloperij te bestrijden door tewerkstelling en het aanleren van discipline en vaardigheden. In het fronton van de voorgevel worden ondeugden en deugden gesymboliseerd. In 1875 werd het Werkhuis onder het Burgerlijk Armenbestuur veranderd in het Armenhuis. Een eeuw later werd het ingrijpend verbouwd en gemoderniseerd tot bejaardenhuis.

Houdt deze avond vrij als u Ramses Shaffy een warm hart toedraagt (en onze jaarvergadering wilt bijwonen).

De zaal heeft een beperkte capaciteit. U wordt verzocht zich van te voren aan te melden: deben@chello.nl of telefonisch 06 10089458.

Klik voor de stukken die tijdens de jaarvergadering aan de orde zullen komen op:
jaarverslag 2012
jaarrekening 2012
balans per 31.12.2012
toelichting op jaarrekening en balans
verslag kascommissie
begroting 2014