Drie lezingen over de Amsterdamse School

Datum: woensdag 29 juni 2016

Mieke Kleinendorst heeft het initiatief genomen drie lezingen te organiseren over de Amsterdamse school
De NKvB (Nederlandsche Kring van Beeldhouwers) ondersteund dit initiatief met een financiële bijdrage.
Op 29 juni zal Ingeborg de Roode de eerste geven.
In augustus volgen de andere twee, waarover later meer informatie.
Atelier Mieke Kleinendorst, voormalig atelier Hildo Krop, Plantage Muidergracht 107b. Entree €10, Aanvang 16.00 uur Graag aanmelden 06-29479004
Ingeborg de Roode is sinds 2001 conservator industriële vormgeving in het Stedelijk Museum Amsterdam en curator van de tentoonstelling ‘Wonen in de Amsterdamse School. Ontwerpen voor het interieur 1910-1930’. Zij organiseerde vele tentoonstellingen (recentelijk onder andere Marcel Wanders: Pinned Up. 25 jaar vormgeving) en voor de heropening van het Stedelijk in 2012 maakte ze samen met twee collega’s de goed ontvangen Collectiepresentatie Vormgeving. Tijdens haar lezing zal ze ingaan op de vormgeving in de Amsterdamse School-periode, op de plaats van Hildo Krop daarin en op het onderzoek voor de tentoonstelling en het bijbehorende boek.