Boekenmarkt en jaarvergadering van de Heimans en Thijsse Stichting

Datum: zaterdag 12 februari 2011
Locatie: Hugo de Vries Centrum, Plantage Middenlaan 2C
Tijd: 11:00

De jaarvergadering van het Algemeen Bestuur van de stichting vindt plaats op zaterdag 12 februari 2011 in het Hugo de Vries Centrum, Plantage Middenlaan 2c, Amsterdam. Op deze dag wordt tevens weer een boekenmarkt gehouden.

Vanaf 11 uur is elke boekenliefhebber welkom. Tevoren kan men al een keus maken uit de honderden boeken die beschikbaar zijn, door op de website van de stichting te zien om welke titels het gaat.
De meeste boeken zijn aan de stichting geschonken door mensen die een binding hebben met natuur en milieu. Met respect voor de schenker zoekt de stichting voor de dubbele boeken de nieuwe liefhebber. Een vrijwillige bijdrage aan de stichting is natuurlijk zeer welkom.
Van 14 tot ca. 15 uur vindt de jaarlijkse vergadering plaats van het Algemeen Bestuur die voor leden van de stichting toegankelijk is.
Na de vergadering zal prof. Dr. Frank Berendse een voordracht houden over Klimaat en Biodiversiteit.
Daarna is er een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje.
Voor bijwonen van de vergadering en/of de voordracht gaarne tevoren aanmelden bij het secretariaat van de stichting.