Sprekersgroep De Pinto; Namenmonument

Datum: dinsdag 9 april 2019

Beste De Pinto groep,

Dinsdag aanstaande, 9 april, 20.00 u., Sint Antoniesbreestraat 69, staat de volgende De Pinto avond gepland.

Het is weer gelukt om een interessante sprekersgroep bijeen te brengen. Uiteraard is er ook ruimte voor het stellen van vragen en discussie.

De volgende sprekers zullen een korte presentatie verzorgen:

Petra Catz. Zij was actief op het terrein van mensenrechten en vluchtelingen, heeft onder andere lange tijd bij Amnesty gewerkt, maar ook bv bij de OVSE in Sarajevo. Zij is bestuurslid van de Plantage Weesperbuurt vereniging, en van de brede koepelorganisatie Buurtorganisatie 1018. Zij woont sinds 1982 in de Plantagebuurt.

Petra coördineert de bestuursrechtelijke bodemprocedure die een aantal buurtorganisaties en een groot aantal individuele bezwaarmakers met behulp van advocaat Aletta Blomberg voeren tegen de realisatie van het ontwerp van Libbeskind op de Weesperstraatstrook. Zij zal een update geven van de achtergronden en de stand van zaken en waar nodig ingaan op vragen hierover.

Ronald van Tienhoven is een beeldend kunstenaar, ontwerper en cultureel intermediair. Zijn werk speelt zich voornamelijk af in het publieke domein zowel in Nederland als internationaal. Hij heeft daarbij samengewerkt met instituten als het Mondriaan Fonds, Stroom Den Haag en gaf les op de Technische universiteit Eindhoven. In de context van deze avond is zijn Monument voor Damslachtoffers 7 mei 1945 belangrijk.

De titel van zijn presentatie luidt: Innsbruck Monument. De kunst van de bezwering, de valkuil van de verwachting.Hij zegt daarover:

‘Onlangs presenteerde ik mijn voorstel voor een zogeheten ‘Intervention’ aan het bestuur van de universiteit van Innsbruck. Een kleine groep van Oostenrijkse kunstenaars, en mij als enige buitenlander, was gevraagd om te reageren op een historisch beladen monument op het voorplein van het hoofdgebouw.

Mijn ervaringen in Innsbruck laten zich op sommige punten vergelijken met de complexiteit van de ontwikkeling van het Holocaust-monument in Amsterdam’.

Cornelis Slangen staat ons bij als advocaat bij de civiele procedure met betrekking tot het aanbestedingsrecht. Hij is gespecialiseerd in bouw- en vastgoedrecht. Zijn praktijk richt zich op het bouw- en aanbestedingsrecht, project- en gebiedsontwikkeling. Cornelis is lid van de Vereniging voor Bouwrecht-advocaten, de Vereniging voor aanbestedingsrecht, de Vereniging voor Corporate Litigation en de Vereniging Kunst, Cultuur en Recht.

Daarnaast is hij kunstverzamelaar en geeft met enige regelmaat kunstpublicaties uit, met name op het gebied van fotografie (Johan van de Keuken, e.a.).

Cornelis zal in het kort zijn visie op deze zaak geven, met een update over de stand van zaken. Ook zal hij ingaan op mogelijke vragen die er leven.

 

Ik hoop dat jullie in groten getale aanwezig zullen zijn. De lopende procedures winnen aan momentum. De inhoudelijke bijdrage die onze groep hierbij levert is van groot belang!

 

Hartelijke groet,

Marien Schouten