Over de Vrienden
Bestuur
Vriend worden
Contact

Vrienden van de Plantage

Vriend worden
De Vereniging Vrienden van de Plantage verwelkomt u graag als lid. Met uw steun kunnen wij nog meer doen.

Contactgegevens

Voorletters/Naam*
Uw naam is niet ingevuld
Man Vrouw
U heeft nog niet aangegeven of u man of vrouw bent
Adres*
Uw adres is niet ingevuld
Postcode/Plaats*
Uw postcode of woonplaats is niet (juist) ingevuld
Telefoon*
Uw telefoonnumer is niet ingevuld
Email*
Uw emailadres is niet (juist) ingevuld

Lidmaatschap

Type Lidmaatschap*
Individueel
€ 16,--
Individueel + huisgenoot
€ 23,--
Bedrijf
€ 35,--
Maak een keuze voor een type lidmaatschap
Ik verleen hierbij machtiging de contributie 1x per jaar (rond 1 mei) af te schrijven van mijn bankrekening.
Ik ben ermee bekend dat ik mijn bank binnen 56 dagen opdracht kan geven het bedrag terug te boeken indien ik niet akkoord ben met de afschrijving.Ik ben ermee bekend dat ik mijn machtiging bij de Vereniging schriftelijk kan intrekken.
U moet akkoord gaan met een automatische overboeking
Bankrekeningnr
Uw bankrekeningnummer is niet (juist) ingevuld

Overig

Opmerking
Plaats hier eventuele opmerkingen of aanvullende gegevens
Niet alle velden zijn (juist) ingevuld.
Deze velden zijn hierboven met rood aangegeven.

Als lid heeft u gratis toegang tot alle activiteiten van de vereniging. Daarnaast ontvangt u het Vriendenbulletin.

 

U kunt kiezen uit drie typen contributies:

- individueel

- individueel + huisgenooot

- bedrijf

 

De jaarlijkse contributie kunt u betalen met een door u verstrekte machtiging tot automatische incasso. De contributie geldt per kalenderjaar waarbij de peildatum 1 mei is.
Ons bankrekeningnummer is
NL04 INGB 0004 4314 90 t.n.v. Vereniging Vrienden van de Plantage, Amsterdam.

 

U kunt zich ook aanmelden door een briefje te schrijven naar:

Vereniging Vrienden van de Plantage

Nieuwe Prinsengracht 18 HS

1018 XJ  Amsterdam

 

U ontvangt na aanmelding een interessant welkomstgeschenk.

 

U kunt het lidmaatschap opzeggen door een e-mailtje te sturen naar:

info@vriendenvandeplantage.nl

of een briefje te schrijven naar:

Vereniging Vrienden van de Plantage

Nieuwe Prinsengracht 18 HS

1018 XJ  Amsterdam 

Hiermee trekt u tevens de door u verstrekte machtiging tot automatische incasso weer in.

 

x